போட்டி PCB உற்பத்தியாளர்

flexible PCB with gold finger

தங்க விரலுடன் நெகிழ்வான PCB

இரண்டு அடுக்கு-பலகை, பலகை-தடிமன்: 0.30 மிமீ;

முடிக்கப்பட்ட செப்பு தடிமன்: 35um,

பினிஷ்: ENIG

4 layer flexible board

4 அடுக்கு நெகிழ்வான பலகை

4 அடுக்கு பலகை, பலகை தடிமன்: 0.60 மிமீ;

முடிக்கப்பட்ட செப்பு தடிமன்: 35um,

பினிஷ்: ENIG