போட்டி பிசிபி உற்பத்தியாளர்

FR-4 Hard gold PCB

FR-4 கடின தங்க பிசிபி

இரண்டு அடுக்கு பலகை, பலகை தடிமன்: 1.6 மிமீ;

முடிக்கப்பட்ட செப்பு தடிமன்: 35um,

முடித்தல்: ENIG

gold plating PCB with CEM-3 material

சிஇஎம் -3 பொருள் கொண்ட தங்க முலாம் பிசிபி

ஒரு அடுக்கு பலகை, பலகை தடிமன்: 1.2 மிமீ;

முடிக்கப்பட்ட செப்பு தடிமன்: 35um,

முடித்தல்: ENIG