போட்டி பிசிபி உற்பத்தியாளர்

blinded hole board

குருட்டு துளை பலகை

8-அடுக்கு-பலகை, பலகை-தடிமன்: 2.40 மிமீ;

முடிக்கப்பட்ட செப்பு தடிமன்: 35um,

முடித்தல்: ENIG

blinded and buired holes board with laser drilling hole

கண்மூடித்தனமான மற்றும் வாங்கிய துளைகள் லேசர் துளையிடும் துளை

6 லேயர் போர்டு, போர்டு தடிமன்: 1.80 மிமீ;

முடிக்கப்பட்ட செப்பு தடிமன்: 35um,

முடித்தல்: ENIG