போட்டி PCB உற்பத்தியாளர்

blinded hole board

கண்மூடித்தனமான துளை பலகை

8-அடுக்கு-பலகை, பலகை-தடிமன்: 2.40 மிமீ;

முடிக்கப்பட்ட செப்பு தடிமன்: 35um,

பினிஷ்: ENIG

blinded and buired holes board with laser drilling hole

லேசர் துளையிடும் துளையுடன் கண்மூடித்தனமான மற்றும் கட்டப்பட்ட துளைகள் பலகை

6 அடுக்கு பலகை, பலகை தடிமன்: 1.80 மிமீ;

முடிக்கப்பட்ட செப்பு தடிமன்: 35um,

பினிஷ்: ENIG